אנחנו כאן לשירותכם...

האוניברסיטה העברית ירושלים
קמפוס הר הצופים,
ירושלים 9190501

גב' רות אברהם - גזברית האגודה
טלפון:
02-5883182
אימייל: IsraelGeographicalSociety@gmail.com